• : +425 345 8765

22 วัน ณ ขั้วโลกใต้ (Luxury Expedition Cruise)

4.0
รหัสทัวร์
: KWHDHTC-TK22DANT
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: Antarctica
สายการบิน
: TK
ระยะเวลา
เส้นทาง
: Kastoria

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

ประสบการณ์ร่วมเดิมทางคร้ังหนึ่งสู่ขั้วโลกใต้กับเรือหรู SH Diana ปี 2023 อูซัวยา–แอนตาร์กติกา–หมู่เกาะเซาท์จอร์เจีย-หมู่เกาะฟอร์คแลนด์ พิเศษ... ฟรี อินเทอร์เน็ต (Wifi) และ เครื่องดื่ม Soft drink & Alcohol ตลอดทริป

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
KWHDHTC-TK-22D-ANT19 ม.ค. 256709 ก.พ. 2567

650,000

จอง

รายละเอียดทัวร์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

KWHDHTC-TK-22D-ANT

เดินทางวันที่ 19 ม.ค. 2567 - 09 ก.พ. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
รหัสทัวร์ : KWHDHTC-TK22DANT