• : +425 345 8765

Bromo Gods Breath IDN 5D4N โดยสายการบิน FLYSCOOT (TR)

รหัสทัวร์
: KWHDSPHZ-B8
รหัสโปรแกรม
ทัวร์
: อินโดนีเซีย
สายการบิน
: TR
ระยะเวลา
เส้นทาง
: สุราบายา

Hightlightไฮไลท์ทัวร์

| ไฮไลท์ พิชิต ภูเขาไฟโบรโม่ ภูเขาไฟที่สูงที่สุด ของอินโดนีเซีย | ชม ความอัศจรรย์แห่งธรรมชาติ คาวาอีเจี้ยน ชมพระอาทิตย์ขึ้น และเปลวไฟสีน้ำเงิน | เมืองใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินโดนีเซีย เมืองสุราบายา | อนุสาวรีย์เรือดำน้ำสุราบายา เรือดำน้ำลำใหญ่กลางแจ้ง | ชม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่งดงามที่ น้ำตกมาดาคารีปูระ | แวะเที่ยวชม THE JEWEL CHANGI

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์ วันที่เดินทาง วันที่กลับ ราคาเริ่มต้น สถานะ
SPSUBTR231013B813 ต.ค. 256617 ต.ค. 2566

26,999

ติดต่อเรา
SPSUBTR231020B820 ต.ค. 256624 ต.ค. 2566

26,999

ติดต่อเรา

รายละเอียดทัวร์

 • 07.30 น.

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

  10.50 น.

  เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR625 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  14.15 น.

  เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ TR625
  พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ เทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

  17.25 น.

  เดินทางสู่ เมืองสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR266 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

  18.45 น.

  เดินทางถึง สนามบิน Juanda International Airport ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ TR266
  RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าอินโดนีเซีย 1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง.

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  นำท่านสู่ที่พัก GARDEN PALACE หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองสุราบาย่า)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  นำท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์เรือดำน้ำสุราบาย่า เรือดำน้ำของจริง KRI Pasopati 401 จัดแสดงด้วยความภาคภูมิใจเมื่อคุณเข้าสู่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำ Monkasel ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรือประจัญบานจริงๆ อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่กลางเมืองที่พลุกพล่านของสุราบายา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหากคุณมีโอกาสมาเยือนสุราบายา สิ่งที่ดึงดูดใจหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเรือดำน้ำขนาดเท่าของจริง และยังเป็นอนุสาวรีย์เรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกลไกและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเรือดำน้ำและวิธีที่ช่วยอินโดนีเซียให้ชนะสงครามก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เช่นกัน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองบันยูวังงี Banyuwangi (ระยะทางประมาณ 300 Km ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) (ชื่อมีความหมายว่า "น้ำหอม" ตามชื่อแม่น้ำในตำนาน) สร้างขึ้นในศูนย์กลางของชายฝั่งตะวันออกของเกาะชวา โดยมีฉากหลังเป็นที่ราบสูง Ijen ทางทิศตะวันตก และมีทิวทัศน์ที่สวยงามของช่องแคบบาหลี (Selat Bali) สู่เกาะบาหลีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

  ที่พัก

  นำท่านสู่ที่พัก ASTON BANYUWANGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองบันยูวังงี)
 • 02.00 น.

  นำท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4x4 สู่ทางเข้าอุทยานอีเจี้ยนจากนั้นลูกค้าต้องเดินทางเท้าเพื่อขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการเดิน)สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินเท้าได้ จะมีบริการรถเข็น (ราคาประมาณ 800,000 รูเปียส ไม่รวมในค่าทัวร์) เป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวาตะวันออก (East Java) มีความสูงประมาณ 2,799 เมตร มีจุดเด่นคือ เปลวไฟสีน้ำเงิน (Blue Flame) จากเหมืองกำมะถันและภาพทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสีเขียวมรกตในปากปล่องภูเขาไฟอันสวยงาม

  เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านทำการ Check out เพื่อเดินทางต่อไปยัง โบรโม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

  ที่พัก

  นำท่านสู่ที่พัก GRAND WHIZ BROMO หรือเทียบเท่า (พักที่โบรโม่)
  เมื่อถึงที่พักอิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เนื่องจากทุกท่านต้องตื่นเช้าเพื่อเดินทางขึ้นภูเขาไฟโบรโม่ ในเวลา 02.00 ของวันรุ่งขึ้น

  กลางวัน

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

  ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง
 • 02.00 น.

  นำท่านออกเดินทางด้วยรถจี๊ป 4x4 สู่จุดชม พระอาทิตย์ขึ้น ของ ภูเขาไฟโบรโม่ และจุดชมวิว ภูเขาพานันจากัน (Mount Penanjakan) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ภูเขาที่มียอดสูงกว่า 2,770 เมตรที่ไม่มีอะไรพิเศษในตัวเอง นอกจากการเป็น “จุดชมวิว” ของภูเขาไฟโบรโม่และภูเขาไฟบาต็อก (Batok) ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จากนั้นรถจิ๊ปนำท่านเดินทางสู้ทะเลทรายเท่าถ่านภูเขาไฟเพื่อถ่ายรูปกับภูเขาไฟโบรโม่หลังจากนั้นรถจี๊ป พาไปจุดขึ้นม้านั่งม้าประมาณ 30 นาที เพื่อไปยังจุดเดินเท้าขึ้นปากปล้อง จากนั้นทุกท่านต้องเดินขึ้นบันได 250 ขั้นเพื่อไปชม ทัศนียภาพของปากปล้องภูเขาไฟ ***รวมขี่ม้าที่โบรโมปล่องภูเขาไฟ*** (ลูกค้ายังคงต้องเดินเท้าเพื่อขึ้นไปด้านบนปล่องภูเขาไฟ)

  เช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักเพื่อ  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร และนำทุกท่านทำการ Check out
  ได้เวลาอันสมควร ทิ้งภูเขาโบรโมที่ปกคลุมด้วยหมอกไว้เบื้องหลังและไปยัง Probolinggo Regency เราจะพบกับทัศนียภาพอันงดงามที่เงียบสงบภายในอุทยานแห่งชาติ Bromo-Tenger-Semeru นั่นคือ น้ําตกมาดาคาริปุระ Madakaripura Waterfall เดินเท้าเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ที่มีเสน่ห์ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ทำสมาธิแห่งสุดท้ายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด Gajah Mada แห่งอาณาจักรมัชปาหิตอันยิ่งใหญ่ของชวาในชวาตะวันออก น้ำตกสูงตระหง่านแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นน้ำตกนิรันดร์ เนื่องจากน้ำของน้ำตกไม่เคยหยุดโปรยปรายลงมาไม่หยุดหย่อน เพื่ออำนวยพรแก่ผู้ที่โชคดีได้เดินใต้

  กลางวัน

  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของอินโดนีเซีย สุราบาย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเต็มไปด้วยบรรยากาศของเมืองใหญ่ที่สำคัญด้วยการจราจรที่ติดขัดอย่างไม่สิ้นสุด เมืองแห่งนี้เคยมีบทบาทสำคัญในปี 1945-50 อันเป็นช่วงการปฏิวัติประชาชาติของชาวอินโดนีเซีย (Indonesian National Revolution) ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการต่อสู้ที่โหดร้ายของสงครามการกอบกู้เอกราชที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ทำให้สุราบายาได้ถูกขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งวีระชน” ของอินโดนีเซีย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีศูนย์การค้าผุดขึ้นมากมาย แต่อาหารและวัฒนธรรมก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจประจำเมือง แต่ในใจกลางเมืองก็ยังมีกิจกรรมมากมายให้ทำ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คลั่งไคล้ในสถาปัตยกรรม นักช้อปผู้ทรหด หรือนักชิมสุดกล้า นอกจากนี้ อาคารในสไตล์โคโลเนียลก็มีให้ชมอยู่ทุกหนแห่ง ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ยาสูบ (House of Sampoerma Museum) ที่สร้างขึ้นในปี 1862 ไปจนถึงโรงแรมมาจาพาฮิท (Majapahit Hotel) อันเป็นเอกลักษณ์ โดยโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นที่ประท้วงของกลุ่มชาตินิยมอินโดนีเซียที่ต่อต้านการเป็นอาณานิคมในปี 1945 ซึ่งมีการฉีกธงดัตช์อันโด่งดังเกิดขึ้นที่ทำให้อินโดนีเซียได้เอกราชกลับคืนมา สุราบายายังเป็นที่ตั้งของหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปช้อปปิ้งคือในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน เมื่อมหกรรมงานลดราคาประจำปีได้ถูกจัดขึ้น ด้านอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถมาลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองของสุราบายาได้ในทุกๆ ที่ตั้งแต่แผงข้างทางไปจนถึงร้านอาหารมีระดับ

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก

  นำท่านสู่ที่พัก GARDEN PALACE หรือเทียบเท่า 4 ดาว (เมืองสุราบาย่า)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Juanda International Airport

  10.15 น.

  ออกเดินทางสู่สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR263

  13.25 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์

  15.25 น.

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610

  16.45 น.

  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

Overview

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก

จอยแลนด์หักค่าตั๋วออก 9,000.- บาท

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา

กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

หมายเหตุ          โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมถึงการปรับเพิ่มราคาค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว (ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หลังการจองทัวร์)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 • เอกสารวัคซีน E-Vaccine Certificate International

เงื่อนไขการจองทัวร์

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย

 1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
 3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
 4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
 5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ

 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบกรุ๊ปคณะ ไม่สามารถเลือกหรือล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น

Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน

Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปคนขับรถ และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ท่านละ 1,500 บาท

ชำระที่สนามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

 • ค่าใชจ่ายที่เกิดจากสถานที่ท่องเที่ยวปรับราคาหรือเปลี่ยนแปลงค่าบัตรเข้าชมในสถานที่ ตามประกาศของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

SPSUBTR231013B8

เดินทางวันที่ 13 ต.ค. 2566 - 17 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2023-10-13 2023-10-13 10:50 - 14:15 avatar-img TR625
SUB - SIN 2023-10-17 2023-10-17 10:15 - 13:25 avatar-img TR263
SIN - BKK 2023-10-17 2023-10-17 15:25 - 16:45 avatar-img TR610

SPSUBTR231020B8

เดินทางวันที่ 20 ต.ค. 2566 - 24 ต.ค. 2566
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - SIN 2023-10-20 2023-10-20 10:50 - 14:15 avatar-img TR625
SUB - SIN 2023-10-24 2023-10-24 10:15 - 13:25 avatar-img TR263
SIN - BKK 2023-10-24 2023-10-24 15:25 - 16:45 avatar-img TR610
รหัสทัวร์ : KWHDSPHZ-B8