• : +425 345 8765

บริการยื่นวีซ่า


img

วีซ่าอเมริกา

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 9,000 บาท

img

วีซ่าอังกฤษ

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่นต้น 7,900 บาท

img

วีซ่าแคนาดา

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 7,900 บาท

img

วีซ่าโครเอเชีย

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 8,900 บาท

img

วีซ่าจีน

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 3,650 บาท

img

วีซ่าเกาหลี

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 3,900 บาท

img

ลงทะเบียน K-ETA

ค่าลงทะเบียน 790 บาท

img

วีซ่าออสเตรเลีย

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 7,900 บาท

img

วีซ่านิวซีแลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 8,900 บาท

img

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าออสเตรีย

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าฝรั่งเศส

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าอิตาลี

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าเยอรมนี

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าสาธารรัฐเช็ก

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าสเปน

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าโปแลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่านอร์เวย์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าสวีเดน

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่ากรีซ

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าเบลเยี่ยม

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าเดนมาร์ก

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าฟินแลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าโปรตุเกส

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าฮังการี

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าไอซ์แลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท

img

วีซ่าไอร์แลนด์

ค่าวีซ่าและค่าบริการเริ่มต้น 5,900 บาท